Down

Öğrenci Odaklı Üniversite

Başkanlığımız; Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri konularında akademik ve idari konularda, adaylar ve öğrenciler bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti alırlar. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencilerimize üniversitede uygulanan ders geçme sistemi, yürürlükte olan yönetmelikler, kayıt işlemleri veya diğer idari konularda da rehberlik etmektedir. Ayrıca; Yatay-dikey geçiş ve yabancı uyruklu öğrenci başvurularının kabulü ve bu konularda bilgi verilmesi Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

HABER & DUYURU

bir tık ötede...

Duyuru

Muafiyet Sınav Takvimi

tüm haber ve duyurular için tıklayınız!
HARİTAYI GÖR
üste çık