Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

21.09.2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen Ek Madde 1’e göre yatay geçiş başvurularında uygulanacak kriterler:

a) Başvuru Şartları ve Değerlendirme;

1-Yönetmelik değişikliğinin 2013-2014 öğretim yılı güz döneminden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

2-Her eğitim-öğretim döneminde eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapılabilecektir.

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu programı ile geçmek istediği programın aynı olması gerekmektedir.

4-Üniversitenin ayrıca bir kontenjan ilan etmesi zorunlu değildir.

5-Bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %10’ununu geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılacak, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ise ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.

6-Her dönem her program ve her sınıf için, o yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %10’unu kadar adayın başvurusu olması halinde başvurusunun kabul edilerek kayıtları yapılacaktır.

7-DGS ile yerleşen öğrencilerin de DGS puanlarının dikkate alınarak uygulamalar yapılacaktır.

8-Ara sınıfta okuyan öğrencilerin intibakları ilgili kurullar tarafından yapılacaktır.

9-Özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıran adayların merkezi bir yerleştirme puanı bulunmadığından söz konusu maddeden yararlanamazlar.

10-Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurması halinde ilgili yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınacaktır.

11-Öğrencinin geçmek istediği programa, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçiş yapılamayacaktır.

12-Öğretim dili Türkçe programdan yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekmekte olup, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfın ilk dönemine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.

13-Başvurunun değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınacak, başarı vb. şartlar aranmayacaktır.

 

Başvurular Online Olarak Yapılacaktır Başvuru İçin 

En son Başvuru 23 Ekim 2013

1-ÖSYM Merkezi Yerleşme Puanlı Sonuç Belgesi

2-Öğrenci Belgesi (Güncel)

 

 

 
 
Üniversitemize bağlı diğer sitelere buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal Ağlar